Bestuur


Het bestuur heeft de taak de in de KLM vlieger CAO opgenomen regeling ten aanzien van beroepsongeschiktheidsuitkering uit te voeren. Zij doet dit onder andere aan de hand van de statuten en reglementen van de stichting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden die als vrijwilliger deze taak op zich nemen. Graag introduceert het bestuur zich hier in het kort.

Penningmeester

Gilliam van Wijlick
g.vanwijlick@slolf.nl

In dienst bij KLM sinds 2008 en momenteel werkzaam als F/O B777/787.

Voorzitter

Tom Huisman
t.huisman@slolf.nl

In dienst bij KLM sinds februari 1998 en momenteel werkzaam als captain B737.

Secretaris

Jelmer Willemsen
j.willemsen@slolf.nl

In dienst bij KLM sinds 2005 en momenteel werkzaam als F/O B777/787.