Bestuur


Het bestuur heeft de taak de in de KLM-vlieger cao opgenomen regeling ten aanzien van beroepsongeschiktheidsuitkering uit te voeren. Zij doet dit onder andere aan de hand van de statuten en reglementen van de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden die als vrijwilliger deze taak op zich nemen. Graag introduceert het bestuur zich hier in het kort.

Secretaris

Thomas Luijten

In dienst bij KLM sinds 2008 en momenteel werkzaam als F/O B777/B787.

Voorzitter

Marijn Beck

In dienst bij KLM sinds 2014 en momenteel werkzaam als Capt E190.

Penningmeester

Gilliam van Wijlick

In dienst bij KLM sinds 2008 en momenteel werkzaam als F/O B777/B787.